شرکت روانکاران صنعت با 20 سال سابقه فعالیت (از سال تاسیس 1374/1995) روغن موتور Nano Camel را با سطح کیفیت\API SL به بازار عرضه نموده است

27171 -021 

کامل دنده اتوماتیک

مشخصات

شیمیای/فیزیکی

Vis
گرانروي در
40ºc cSt
 
Vis
گرانروي در
100º c cSt
 
VI
شاخص گرانروي (حداقل)

 
Flash Point
نقطه اشتعال
°c

 
Pour Point
نقطه ريزش
°c

 
Density
دانسيته در
15° c
Kg/m3

 

روش آزمون

نام فرآورده

 ASTM

D-445

ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-1298

کامل دنده اتوماتیک ATF
55 8-9 160 185 38- 874
  • روغن ممتاز جهت استفاده در جعبه دنده های اتوماتیک و فرمان هیدرولیک انواع خودروها و نیز پرس های هیدرولیک ایتالیایی کارنجات کاشی مطابق با استاندارد

کامل دنده EP

مشخصات

شیمیای/فیزیکی

Vis
گرانروي در
40ºc cSt
 
Vis
گرانروي در
100º c cSt
 
VI
شاخص گرانروي (حداقل)

 
Flash Point
نقطه اشتعال
°c

 
Pour Point
نقطه ريزش
°c

 
Density
دانسيته در
15° c
Kg/m3

 

روش آزمون

نام فرآورده

 ASTM

D-445

ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-1298

کامل دنده EP75W 40 5.5-6.8 100 185 28- 850
کامل دنده EP80W 68 7.5-9.5 100 190 25- 860
کامل دنده EP85W90
200 18-23 125 205 12- 880
کامل دنده EP85W140 320 28-38 135 210 10- 890
  • روغن مناسب برای جعبه دنده خودروها ی سبک و سنگین برای کار در شرایط سنگین مطابق با استانداردهای بین المللی API GL-4,MIL-L-2105

کامل دنده ویژه

مشخصات

شیمیای/فیزیکی

Vis
گرانروي در
40ºc cSt
 
Vis
گرانروي در
100º c cSt
 
VI
شاخص گرانروي (حداقل)

 
Flash Point
نقطه اشتعال
°c

 
Pour Point
نقطه ريزش
°c

 
Density
دانسيته در
15° c
Kg/m3

 

روش آزمون

نام فرآورده

 ASTM

D-445

ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-1298

کامل دنده EP75W 40 5.5-6.8 100 185 28- 850
کامل دنده EP80W 68 7.5-9.5 100 190 25- 860
کامل دنده EP85W90
200 18-23 125 210 12- 880
کامل دنده EP85W140 320 28-38 135 215 10- 890
  • روغن مناسب برای دنده های هیپوئید،چرخ دنده های حلزونی مایل و جعبه دنده هاو دیفرانسیل انواع خودروهای سبک و سنگین مطابق با استاندارد بین المللی

کامل دنده

مشخصات

شیمیای/فیزیکی

Vis
گرانروي در
40ºc cSt
 
Vis
گرانروي در
100º c cSt
 
VI
شاخص گرانروي (حداقل)

 
Flash Point
نقطه اشتعال
°c

 
Pour Point
نقطه ريزش
°c

 
Density
دانسيته در
15° c
Kg/m3

 

روش آزمون

نام فرآورده

 ASTM

D-445

ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-1298

کامل دنده 90 200 18-23 125  210  12-  890
کامل دنده 140  320 28-38  135  220  10- 895
  • روغن دنده سیستم های ساده با دنده مارپیچی و برای شرایط سبک مطابق با استاندارد بین المللی APIGL-1

با اسکن کد زیر ، روانکاران صنعت را در گوشی هوشمند خود داشته باشید .

برای اطلاعات بیشتر راجع به QR اینجا کلیک کنید

دفتر مرکزی: تهران بزرگراه رسالت ,بین خیابان کرمان و 16متری دوم ,پلاک 860 طبقه سوم

کارخانه:سمنان,شهرک صنعتی شرق خیابان B17

  تلفن:9 - 22532448 - 021

  تلفن: 7 - 22314496 - 021

  فکس :22537362-021

ایمیل:  info@ravankaran.com

 

 

Certificates