شرکت روانکاران صنعت با 20 سال سابقه فعالیت (از سال تاسیس 1374/1995) روغن موتور Nano Camel را با سطح کیفیت\API SL به بازار عرضه نموده است

27171 -021 

روغن

 

  تعاریف  و اصطلاحات:


قبل از آنکه وارد  بحث طبقه بندی انواع روغنهای روانکار گردیم  لازم است با برخی  از تعاریف  آشنا شویم.

گرانروی
مقاومت یک سیال در  مقابل جاری شدن  گرانروی نام دارد.
شاخص گرانروی
تغییرات گرانروی نسبت به درجه حرارت  را شاخص گرانروی  گویند  که با عدد بدون بعدی مشخص  می گردد و هر چه این عدد بزرگتر  باشد گرانروی روغن نسبت به  درجه حرارت تغییرات  کمتری خواهد داشت.
نقطه اشتعال
کمترین درجه حرارتی است که در آن به اندازه کافی  روغن به بخار تبدیل  شده  و با هوا مخلوطی  قابل اشتعال  بسازد  که در اثر آتش زدن  در یک لحظه آتش بگیرد و خاموش شود.
نقطه احتراق
کمترین درجه حرارتی است که درآن  روغن آنقدر  بخار تولید می کند  که در اثر  آتش زدن آتش بگیرد  و احتراق ادامه پیدا کند .
نقطه ریزش
کمترین دمایی که روغن می تواند  در آن جاری باشد.
نقطه ابری شدن
دمایی  که روغن در آن دما  به دلیل بوجود آمدن میکروکریستالها کدر می شود.

نقطه آنیلین
پائین ترین دمایی که در آن دما  حجم مساوی از روغن  و آنیلین  یک محلول  شفاف و یکنواخت  تشکیل دهند.
4)طبقه بندی  انواع روغن های روانکار

روغن ها بر حسب دو پارامتر  طبقه بندی می گردند:
1. گرانروی  یا ویسکوزیته  (طبقه بندی  کمی ) ( نام )
2. سطح کارایی یا سطح کیفیت (طبقه بندی کیفی )( نام خانوادگی )
گرانروی
گرانروی عبارتست از مقاومت یک سیال در مقابل جاری شدن .
گرانروی بر دو نوع است:
گرانروی مطلق
گرانروی سینماتیک (حرکتی)

در مورد روانکارها و روغن ها گرانروی سینماتیک  مد نظر قرار می گیرد که واحد معمول آن  سنتی  استوک  با علامت اختصاری  cSt می باشد.
بطور کلی گرانروی  بصورت عدد  در جلوی  نام روغن های مختلف ذکر  می شود.
کامل هیدرولیک  68: متوسط ویسکوزیته  این روغن  در 68cSt,40°c می باشد.
کامل هیدرولیک 100: متوسط ویسکوزیته این روغن  در 68cSt,40°c  می باشد.

سطح کیفیت
سطح کیفیت مشخص کننده  نوع روغن وسیستمی که این روغن در آن بکار برده می شود می باشد.
سطوح کیفیت  یا بصورت  حروف لاتین  نظیر سطح کیفیت  CD,CE,SE,SG و یا ترکیب  حروف و اعداد مانندMIL-L-2104D&CCMC,GL می باشد.
عموما" شرکت های تولید کننده روغن از ذکر سطح کیفیت در نام روغن خودداری می کنند و نام های تجارتی خاصی را برای محصولات خود در نظر می گیرند که     با مراجعه به مشخصات روغن مورد نظر که از طرف شرکت سازنده ارائه میشود     می توان سطح کیفیت را که جزء این مشخصات است بدست آورد.
به عنوان مثال روغن موتور کامل (با گرانروی های مختلف)دارای سطح کیفیت APl SC/CCمی باشد که در مشخصات مربوطه وهمچنین روی ظروف بسته بندی
 آن ذکر شده است.
1-5)طبقه بندی انواع روغن های موتور
گرانروی
انجمن مهندسین خودروی آمریکا با علامت اختصاری SAE جدولی را برای طبقه بندی روغن های موتور بر اساس درجه گرانروی  آنها پیشنهاد کرده اند  که مورد قبول تمامی تولید کنندگان  و مصرف  کنندگان روغن  موتور در سطح جهان می باشد  وامروزه بعنوان  مرجع  در خصوص  گرانروی  روغن های  موتور  توسط تمامی  دست اندرکاران  مورد استناد  قرار می گیرد.
 
SAE J300 Viscosity Grades Engine Oils
High Shear Viscosity (cP) at 150 °c Min. and 100 s Min.
Kinematic Viscosity (cSt)at 100°c Max.
KinematicViscosity (cSt)at 100 °c Max.
LowTempereture(C)
Pumping Viscosity cP MAX.
With no Yeild Stress
LowTempereture(C)
Cranking Viscosity cP Max.
SAE
Viscosity
Grades
-
-
3.8
60000at-40
3250at-30
0w
-
-
3.8
60000at-35
3500at-25
5w
-
-
4.1
60000at-30
3500at-20
10w
-
-
5.6
60000at-25
3500at-15
15w
-
-
5.6
60000at-20
4500at-10
20w
-
-
9.3
60000at-15
6000at-5
25w
206
<9.3
5.6
-
-
20
206
<16.3
9.3
-
-
30
2.9(0w-40,5w-40 and10w-40 grades)
<16.3
12.5
-
-
40
3.7(5w-40,20w-40 and25w-40,40 grades)
<16.3
12.5
-
-
40
3.7
<21.9
16.3
-
-
50
3.7
<26.1
21.9
-
-
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All valusare critical specifications as diffined by ASTM d3244 1 cp=1mpa,s ,1Cst=1 mm s :Notes ASTM D5293 astm d4684 

Note the persenve of any yield stress detectable by this method constitutes afailure regardless od viscosity ASTM D 445 ASTM D 4683, CEC L-36-A-90 ASTM D 47771  

روغن موتور از لحاظ گرانروی به دو دسته کلی تک درجه ای (mono Grade ) مانند روغن 30 ،40،50 و چند درجه ای یا چهار فصل (Multi Grade) مانند روغن های 10w30,15w40,20w50 تقسیم می شوند. این نوع از روغن ها به علت داشتن مواد افزودنی خاص ، در سرما (هنگام استارت موتور) مثل سبک (مثلاً 10w یا SAE 20W ) هستند یعنی موتور به راحتی روشن می شود و روغن به سرعت به تمام قسمت های موتور می رسد و روغنکاری قطعات رابخوبی انجام می دهد و با گرم شدن موتور گرانروی روغن 40 تا 50می رسد لذا در گرما لایه روغن بین قطعات باقی می ماند و بخوبی آنها را از یکدیگر جدا می کند. از آنجایی که 80 درصد ساییدگی قطعات متحرک موتور در مرحله استارت رخ می دهد لذا روانکاری قطعات در این مرحله که معمولاً موتور سرد است حائز اهمیت بوده و ضروری است از روغن های چند درجه ای که در سرما دارای گرانروی پائین هستند استفاده شود. سطح کیفیت انجمن نفت امریکا با علامت اختصاری API روغن موتور را بر اساس سطح کیفیت در دو گروه بنزینی و دیزلی طبقه بندی نموده است. روغن های مخصوص خودروهای بنزینی از پائین ترین سطح کیفیتی یعنی SA شروع می شود و هر چه کیفیت بالاتر می رود حرف دوم از A به ترتیب حروف الفبای لاتین جلومی رود که امروزه اخرین و بالاترین سطح کیفیت SM می باشد. روغن مخصوص خودروهای دیزلی از پائین ترین سطح کیفیت یعنی CA شروع می شود و هر چه کیفیت بالاتر می رود حرف دوم از A به تریب حروف الفبای لاتین جلوتر می رود که امروزه اخرین و بالاترین سطح کیفیت CH4 می باشد. (کیفیت بالاتر→ کیفیت پائین تر ) SA-SB-SC-SD-SE-SF-SG-SH-SJ-SL-SM :روغن های بنزینی CA-CB-CC-CD-CE-CF4-CG-CH4-CI4 : روغن های دیزلی علاوه بر API سایر موسسات از جمله ارتش آمریکا با علامت اختصاری MIL –L و سازندگان خودرو کشور های بازار مشترک اروپا با علامت اختصاری CCMC که اخیراً با علامت اختصاری ACEA جایگزین شده است ،در مورد طبقه بندی کیفی روغن های موتور استاندارد هایی تعریف نموده اند که جهت مقایسه آنها دو جدول ذیل ارائه می گردد. طبقه بندی APIبرای روغن موتور (چهار زمانه)

API
معادل MIL-
توصیف خلاصه در مورد ترکیبات
SA
-----------
روغن پایه
SB
----------
SA+ مواد ضد خوردگی + ضد اکسیداسیون
SC
----------
+SB،مواد ضد زنگ +ضد سائیدگی + پاک کنندگی
SD
----------
مشابه SC, دارای مقدار بیشتری از مواد افزودنی
SE
MIL-L-46152A
مشابه SD دارای مقدار بیشتری از مواد افزودنی
SF
MIL-L46152B,C
مشابه SE، اما دارای مواد ضد کسیداسیون و ضد سائیدگی
SG
MIL-L46152D,E
مشابه SF با دارا بودن کیفیتی برتر از آن با مقدار بیشتری از مواد افزودنی
SH
-----------
مشابه SG با دارا بودن کیفیتی که آزمون های   آزمایشگاهی متعددی شامل آزمون NOAK فراریت و قابلیت فیلتر شدن را جواب می دهد.
SJ
---------------
مشخصات مشابه SH با دارابودن کیفیتی برتر که ازمونهای Gelatin index ,homogeneity/ miscibility  را جواب می دهد.

طبقه بندی انواع روغن های دنده خودرو انجمن مهندسین خودروی آمریکا (SAE) بر اساس جدول زیر روغن های دنده خودرو را از لحاظ درجات گرانروی طبقه بندی نموده اند.

Axle and manual transmission lubricant viscosity classfication
250
140
90
85w
80w
75w
70w
SAE Classification
41.0
24.0
13.5
11.0
7.0
4.1
4.1
Min
(cSt)
Viscosity
@100°C
NO Req
41.0
24.0
No Requirement
max
(cSt)
No Requirement
-12
-26
-40
-55
Viscosity of 150000cp max .temp°C
No Requirement
Channel point
min. °C
No Requirement
Flash point
min. °C
85w140
80w-90
75w
MIL-L-2105E
Specification
24
13.5
4.1
Min
(cSt)
Viscosity
@100°C
<41.0
24.0
------
max
(cSt)
-12
-26
-40
Viscosity of 150000cp max .temp°C
-20
-35
-45
Channel point
min. °C
180
165
150
Flash point
min. °C

(cSt) مخفف واحد گرانروی یعنی centi stockes است.

سطح کیفیت

انجمن نفت آمریکا (API) روغن های دنده خودرو را براساس سطح کیفیت آنها طبق جدول زیر طبقه بندی نموده است:

علامت طبقه بندی
معادل در طبقه بندی ارتش امریکا (MIL-L)
ماهیت یا مورد مصرف
 
GL-1
 
            ----------
روغ دنده سیستم های دستی (مارپیچی ) روغن پایه بدون ماده افزودنی کاهش دهنده اثرات فشار برای شرایط سبک.
 
GL-2
 
----------
دارای کیفیتی برتر از GL-1 با ماده افزودنی ضد سائیدگی
 
GL-3
 
--------
دارای کیفیتی برتر از GL-2 با مقدار کمی ماده افزودنی کاهش دهنده اثرات فشار برای شرایط متوسط
GL-4
MIL-L-2105
متناسببرایجعبه دنده های (گیربکس های ) بسیاری از خودروها
GL-5
MIL-L-2105 C,D
مناسب برای دیفرانسیل ها و دنده های هیپوئید و برخی از جعبه دنده های خودکار
GL-6
---------
روغن دنده های ویژه ( نوعی خاص از دنده های هیپوئید.)

طبقه بندی روغن های صنعتی

گرانروی

سازمان بین الملل استاندارد با علامت اختصاری ISO روغن های صنعتی را بر اساس گرانروی آنها طبق جدول زیر طبقه بندی نموده است . در این طبقه بندی محدوده گرانروی هر ردیف بر اساس تفاوت 10% نسبت به میانگین گرانروی آن ردیف تعریف شده است.

ISO Viscosity Grade Conversions
Saybolt viscosity
SUS
100°f (37.8 °c)
ASTM
Saybolt
VISCOSITY
Number
Kinematic
Viscosity limits cSt 40°c
(104°f)
Mid-point
Kinemtic
viscosity
ISO
Viscosity Grade
MAX
Min
MAX
Min
35.5
34.0
32
2.42
1.98
2.2
2
38.2
36.5
36
3.52
2.88
3.2
3
42.7
39.9
40
5.06
4.14
4.6
5
50.3
45.7
50
7.48
6.12
6.8
7
62.8
55.5
60
11.0
9.00
10
10
83
72
75
16.5
13.5
15
15
115
96
105
24.2
19.8
22
22
164
135
150
35.2
28.8
32
32
234
191
215
50.6
41.4
46
46
345
280
315
74.8
61.2
68
68
500
410
465
110
90.0
100
100
750
615
700
165
135
150
150
1110
900
1000
242
198
220
220
1600
1310
1500
352
288
320
320
2300
1880
2150
506
414
460
460
3400
2800
3150
748
612
680
680
5000
4100
4650
1100
900
1000
1000
7500
6100
7000
1650
1350
1500
1500

سطح کیفیت

به دلیل تعدد زیاد روغن های صنعتی و به تبع تنوع آن سطح کیفیت آنها برای هر محصول در هنگام معرفی و ارائه مشخصات آن سطوح کیفیت مربوطه ذکر خواهد شد و در اینجا فقط به ارائه جدول ذیل جهت آگاهی از انواع سطوح کیفیت روغن های صنعتی بسنده می شود . بدیهی است چنانچه خوانندگان محترم تمایل به آگاهی از جزئیات هر یک از سطوح کیفیت را داشته باشند شرکت روانکاران صنعت در راستای استراتژی توسعه دانش فنی روانکاری آماده هر گونه همکاری خواهد بود.

کاربرد و سطوح کیفیت
دسته بندی روانسازی صنعتی
 توربین بخار                    51515        ASTM 7220 B DIN
M-L-17331 H,BC 489
Turbine Oils
روغن دنده های صنعتی                                                       DIN5157 pt3
(French steel) FT 158
US Steel224 , AGMA 250-04
Cincinati Milacron P35,P59,P63
Industrial gear Oils
روغن های هیدرولیک                  afnor NEF 48603,DIN 5152pt I&ll
MAN n 689 H-LPD.DENISON HF-O
Cincinati Milacron p68 ,p69,p70
Mil-H-24459 ,mil-l-17672D
Hydraulic Oils
ویژه انواع ماشین ابزار با سطوحکیفیت روغن های دنده روغنی ، هیدرولیک و بستر کشویی ها
Machine Tool Oils
روغن های سیستم غلطکی و کشویی
Cincinatati Milacron P47 ,P50
Fernch steel FT172
Slidway Oils
 
روغن های برش active مخصوص فلزات غیر رنگی
روغن های برش inactive مخصوص فلزات رنگین
Neat Cutting Fluids
روغن های امولوسیون شونده مخصوص عملیات تراشکاری
Soluble Cutting Fluids
مخصوص کشش انواع ورق و مفتول
Drawing Lubricants
روانسازی عملیات نورد فلزات
Rolling Lubricants
روغن های عایق الکتریکی BS148
مخصوص دنده ترانسفور مرو کلیدهای فشار قوی  IEC296
Transformer &Switch Gear Oils
روغن های عایق الکتریکی کابل فشار قوی IEC465
Cable Oils
روغن های کمپرسور های برودتی
 DIN 51503BS,2626&6412
DIN 8960,ISO6743
Refrigation Oils
روغن کمپرسور هوا
Comperessor Oils
روغن انتقال حرارت
Heat Transfer Oils
روغن های گردشی عملیات حرارتی فلزات
Heat Teatment Oils
روغن های گردشی DIN 5152 pt,1&Denison HFl
Circulating Oils

با اسکن کد زیر ، روانکاران صنعت را در گوشی هوشمند خود داشته باشید .

برای اطلاعات بیشتر راجع به QR اینجا کلیک کنید

دفتر مرکزی: تهران بزرگراه رسالت ,بین خیابان کرمان و 16متری دوم ,پلاک 860 طبقه سوم

کارخانه:سمنان,شهرک صنعتی شرق خیابان B17

  تلفن:9 - 22532448 - 021

  تلفن: 7 - 22314496 - 021

  فکس :22537362-021

ایمیل:  info@ravankaran.com

 

 

Certificates